Copyright © 2017.
A&A Interior

Dizajn i Razvoj

Nina Campbell

Nina Campbell jedna je od najutjecajnijih dizajnerica interijera u svijetu. Referentna lista njenih klijenata je neizmjerna. Poznata je po svom prepoznatljivom stilu, oku za detalje, te velikoj paleti boja koje upotrebljava kao dizajner, ali i u svojim kolekcijama tkanina, tapeta i pozamenterije. Njene kolekcije za inozemstvo distribuira Osborne & Little s kojim je u partnertvu vec 25 godina. Autorica je 5 knjiga o dizajnu interijera. Od mnogo nagrada koje je osvojila izdvojiti ćemo 2003. Royal Oak Timles Design Award, American Fashion Award za "ženu koja je imala najvise utjecaja na stil u svijetu", te 2017. Homes & Gardens Fabric Awards za najbolju kolekciju tkanina.

Nina Campbell Tkanine - plava

Nina Campbell Tkanine - razne

Nina Campbell Tkanine - na pruge

Nina Campbell Tkanine - sa smeđim uzorcima

Nina Campbell Tkanine - razne